Monthly Archives: september 2013

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Niektoré budovy nie sú ošetrené pomocou antigraffiti náteru Žilina. V takomto prípade nie je odstránenie graffiti Žilina z povrchu budov jednoduchou činnosťou a nevieme zaručiť 100% výsledok našej práce. Častokrát pri snahe odstrániť graffiti z povrchu budovy úplne, zostane na povrchu objektu vyšúchaný fľak a je nutná následná oprava. Ak graffiti iba […]

By |september 30th, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Naša firma A SERVIS LIPKA pôsobí v oblasti odstraňovania graffiti už niekoľko rokov. Za ten čas sme získali množstvo cenných skúseností, na základe ktorých odporúčame nechať si ošetriť povrch budovy antigraffiti ochranou Žilina. Táto ochrana svojimi špecifickými vlastnosťami napomáha predchádzať škodám, ktoré spôsobujú na budovách graffiti (tagy) a ktoré je veľmi ťažké […]

By |september 25th, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Už mnoho ľudí riešilo vo svojom živote situáciu akou je odstránenie graffiti (tagov) z povrchov budov alebo iných objektov. Na vlastnej skúsenosti sa presvedčili, že odstrániť dokonale graffiti Žilina je zložitá činnosť. Nie je možné vždy odstrániť úplne celé graffiti a niekedy sa dá odstrániť iba ich časť alebo to vôbec nie […]

By |september 23rd, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Naša firma A SERVIS LIPKA odporúča na základe svojich skúseností ako najlepší možný spôsob odstránenia graffiti (tagy) z povrchov budov antigraffiti ochranu Žilina. Ak neboli povrchy budov ošetrené antigrafitti náterom Žilina nie je možné, aby výsledkom našej práce bolo úplné odstránenie graffiti. Je dôležité včas nechať ošetriť budovu antigraffiti náterom, alebo nástrekom […]

By |september 20th, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments