Monthly Archives: október 2013

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Odstraňovanie grafiti je službou, ktorú poskytuje naša firma A SERVIS LIPKA pre všetkých svojich zákazníkov na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. V regióne Žilina bolo v spojitosti s odstraňovanie grafitu v SR zaznamenané zvýšenie rozsahu práce, nakoľko je výskyt graffitov v dnešných časoch veľmi častý. Problémom pri odstraňovaní graffitov je […]

By |október 28th, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka naša firma A SERVIS LIPKA poskytuje svoje služby, medzi ktoré patrí aj odstraňovaním graffiti. V súčasnej dobe, keď je výskyt graffitov neustále zvyšuje, tvorí odstraňovanie grafitu v regióne Žilina podstatnú časť našej práce. Mnoho typov graffitov sa nedá jednoducho odstrániť. Pri niektorých […]

By |október 23rd, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina
Naša firma A SERVIS LIPKA poskytuje rôznorodé služby na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Odstraňovanie grafitov Žilina je jednou z oblastí, ktorú ponúkame svojim klientom. Výskyt grafitov v regióne Žilina je relatívne častý a preto je odstránenie grafitov neodmysliteľnou časťou našej práce. Je možné sa stretnúť s viacerými […]

By |október 22nd, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

GRAFITI

GRAFITI
Naša firma poskytuje služby odstránenia grafitov, odstraňovania grafitov, čistenia grafitov, ochranu proti grafitovému znečisteniu a vandalizmu, antigrafitové nátery, anti grafitové nástreky, ochrana a účinná obrana proti spreyerom a pouličnému umeniu v systému budovy bez grafitového znečistenia, stop sprejerstvu, stop sprejom, stop nedovolenému grafiti účinnou prevenciou, kvalitnou antigrafitovou ochranou a rýchlemu a včasnému odstraňovaniu aj […]

By |október 9th, 2013|grafiti|0 Comments