Monthly Archives: november 2013

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Žilina

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Žilina
Odstránenie grafity Žilina – pri tejto zákazke sme odstraňovali graffiti z objektu v Žiline, ktorý už bol v minulosti ošetrený pomocou antigraffity ochrany. Zákazka bola uskutočnená dňa 18. júla 2013. Prácu sme realizovali prostredníctvom štyroch zamestnancov našej upratovacej spoločnosti a trvala celkovo 8 hodín. K úspešnému odstráneniu grafity Žilina sme použili špecializovaný prípravok na […]

By |november 13th, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Žilina

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Žilina
Zákazka, Antigraffitový náter – ochrana proti grafiti Žilina – jednalo sa o nanesenie antigraffitového náteru v Žiline na povrch budovy vo vlastníctve zákazníka. Akciu vykonávali piati naši zamestnanci v dňoch 2. až 6. augusta 2013. Povrch, na ktorý sme naniesli antigrafitovú ochranu, bo v celkovom rozmere 760 m2. Na realizáciu sme spotrebovali […]

By |november 12th, 2013|antigraffitový náter|0 Comments

Antigraffitový náter– Žilina

Antigraffitový náter– Žilina

Zákazka, pri ktorej sme nanášali antigraffitový náter na budovu Žilina, bola realizovaná 12. júla. Akciu zabezpečovali naši traja naši zamestnanci a celková práca bola v rozsahu 18 hodín. Náter sme nanášali na klasickú hladkú omietku.

Na natretie budovy antigraffitovým nástrekom Žilina o ploche 175m2 sme použili tri 10 litrové nádoby antigraffitového náteru. Náter […]

By |november 12th, 2013|antigraffitový náter|0 Comments

Odstránenie graffiti Žilina

Odstránenie graffiti Žilina

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bratislava deklaruje, že nemožno zaručiť 100% výsledok pri odstránenie graffiti v Žiline z povrchu, ktorý nebol nastriekaný antigraffiti ochranou Žilina. Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. zaistí veľmi kvalitnú a účinnú ochranu povrchu fasád Žilina, a to v podobe antigraffiti náteru či nástreku Žilina, ktorý má životnosť 4 až 6 rokov. Naša firma je […]

By |november 12th, 2013|odstránenie graffiti Žilina|0 Comments