grafiti

Účinné odstránenie graffitov

Účinné odstránenie graffitov

V dňoch od 12. do 14. augusta 2013 sme realizovali zákazku odstraňovania graffitov Žilina, ktorú vykonávalo desať pracovníkov našej upratovacej firmy. Pri tejto zákazke sme  spotrebovali cca dve tony piesku.

Najúčinnejšia ochrana proti graffitom a následným škodám, ktoré spôsobia graffity na povrchu fasády, omietky a pod. je antigraffitová ochrana. Vďaka antigraffitového náteru či nástreku je […]

Ochrana proti grafitom Žilina

Ochrana proti grafitom Žilina

V období od 8. do 10. novembra 2013 sme realizovali zákazku – Nanesenie antigraffitového náteru Žilina /ANTIGRAFITTOVÁ OCHRANA ŽILINA – AGO /,  pri ktorej sme vykonávali opravu fasádnej omietky a hneď na to nanášali antigraffitovú ochranu. Prácu uskutočnili traja zamestnanci našej upratovacej firmy, ktorý pri nej strávili celkovo 33 hodín. Pri nanášaní tejto […]

Anti-graffitový náter – Žilina

Anti-graffitový náter – Žilina

Pri tejto zákazke sme nanášali antigraffitový náter na obytný blok v Žiline. Tento náter slúži ako 100% ochrana pred graffitmi. Jeho hlavnou funkciou je to, že sa nám vždy podarí graffiti v Žiline odstrániť bezo zbytku a na povrchu nezostane žiadny zbytkový tieň. Zákazka bola realizovaná 8. augusta 2013 a práca, […]

GRAFITI

GRAFITI
Naša firma poskytuje služby odstránenia grafitov, odstraňovania grafitov, čistenia grafitov, ochranu proti grafitovému znečisteniu a vandalizmu, antigrafitové nátery, anti grafitové nástreky, ochrana a účinná obrana proti spreyerom a pouličnému umeniu v systému budovy bez grafitového znečistenia, stop sprejerstvu, stop sprejom, stop nedovolenému grafiti účinnou prevenciou, kvalitnou antigrafitovou ochranou a rýchlemu a včasnému odstraňovaniu aj […]

By |október 9th, 2013|grafiti|0 Comments