Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Žilina

Odstránenie grafity Žilina – pri tejto zákazke sme odstraňovali graffiti z objektu v Žiline, ktorý už bol v minulosti ošetrený pomocou antigraffity ochrany. Zákazka bola uskutočnená dňa 18. júla 2013. Prácu sme realizovali prostredníctvom štyroch zamestnancov našej upratovacej spoločnosti a trvala celkovo 8 hodín. K úspešnému odstráneniu grafity Žilina sme použili špecializovaný prípravok na odstránenie graffiti vo forme spreja a následne sme plochu umyli pomocou vody a vysokotlakového zariadenia. Pre odstránenie graffiti v Žiline sme spotrebovali celkom 12 kusov odstraňovača. Pri odstránenia grafiti v Žiline bolo nutné, aby sme grafity z povrchu fasády odstránili a nie len pretreli fasádnou farbou. Pokiaľ by sa graffiti prestriekali alebo pretreli došlo by k tomu, že by graffiti začali po zaschnutí fasádnej farby cez ňu presvitať a prestupovať. Úspešnosť pri našom odstraňovaní graffiti v Žiline bola zabezpečená prostredníctvom použitia vysokotlakového zariadenia. Po zaschnutí sme opätovne nanášali antigraffiti ochranu, ktorej vrstva bola našou prácou zoslabená a mierne odstránená spoločne s graffitmi. Antigraffiti ochrana existuje v podobe antigraffitového nástreku či náteru. V tomto prípade sme nanášali antigraffiti náter v celkovom množstve 3 l. Antigraffiti ochrana Žilina je najlepším variantom, ako možno zaručiť dokonalé a jednoduché odstránenie grafitov z povrchov fasád, omietok v Žiline. Zo strany zákazníka bola s našou vykonanou prácou viditeľná spokojnosť.

Pre viac informácii kliknite SEM.